IMG_0009 (2)

Razvojno obravnavo otrok izvaja asist. dr. Tina Tomc Žargi, diplomirana fizioterapevtka, RNO terapevtka

Razvojna obravnava otrok je primarno namenjena otrokom z motnjami in zaostankom v gibalnem razvoju in otrokom brez razvojnih nepravilnosti in okvar, ki pa tekom zgodnjega razvoja naletijo na različne ovire v gibalnem razvoju, kot so hipotonija (znižan mišični tonus), prekomerna napetost, neoptimalni gibalni vzorci in slabša kvaliteta ter primanjkljaji v grobi motoriki.

Učenje pravilnih prijemov za rokovanje z dojenčkom (t.i. handling) je namenjen tako zdravim kot ogroženim otrokom in temelji na učenju prijemov, ki spodbujajo pravilne gibalne vzorce na podlagi usmerjenih čutno gibalnih izkušenj, stimulacij in krepitve ciljanih mišičnih skupin. Pomaga pri razvoju spretnosti, olajša gibalni razvoj in je prilagojen otrokovem starostnem obdobju in individualnim sposobnostim.

V naši ambulanti se zavzemamo za celostno obravnavo otroka in k družini usmerjen pristop, ki temelji na principih ozaveščanja in vključitve staršev v otrokov terapevtski program. Posebej se posvečamo področju razvojno-nevrološke obravnave otrok in razvojne nevrologije.

Cena obravnave je 50 eur (45 min).


Za informacije v zvezi z obravnavami otrok, smo dosegljivi na telefonski številki 041 718 701.


Razvojno nevrološke obravnave otrok ne spadajo pod našo koncesijsko dejavnost in se zato izvajajo le samoplačniško.


NAROČITE SVOJEGA OTROKA NA RAZVOJNO OBRAVNAVO

Kontaktirate nas lahko z izpolnitvijo spodnjega obrazca ali s klicem na 041 718 701.