Untitled design (2)

asist. dr. Tina Tomc Žargi, dipl. fiziot., RNO terapevtka

Diplomirala 2004 na Univerzi v Ljubljani na Visoki šoli za zdravstvo in leta 2010 zaključila podiplomski magistrski študij fizioterapije na Univerzi Queen Margaret v Edinburgu (VB). Delovne izkušnje si je nabirala v UKC in ZD Ljubljana v okviru specialistične ambulante za motnje v razvoju. Že v času študija, se je dodatno izobraževala. Kasneje se je usmerila na področje razvojno-nevrološke obravnave otrok po Bobath konceptu in se dodatno izobraževala iz področja razvojne nevrologije in razvojno nevrološke fizioterapije. Podiplomska izobraževanja na področju zgodnje obravnave dojenčkov in ocenjevanja gibalnega razvoja je opravila v okviru Bobath Centra v Londonu (VB).

Leta 2016 je v okviru interdisciplinarnega študijskega programa Biomedicina zaključila doktorski študij na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, smer Medicina – klinična usmeritev. Doktorska disertacija in raziskovalna dejavnost je usmerjena v prehabilitacijo in rehabilitacijo pacientov s poškodbo in rekonstrukcijo vezi kolenskega sklepa.

Od leta 2011 je redno zaposlena na Zdravstveni fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer poučuje na oddelki za Fizioterapijo in opravlja znanstveno-raziskovalno delo. Je direktorica podjetja Fizioterapija Žargi d.o.o. in v okviru ambulantne dejavnosti izvaja samoplačniške obravnave s področja svojih specialističnih znanj.

Povezave do znanstvenih člankov in raziskovanj:

 - ResearchGate

 - Univerza v Ljubljani

 - Univerza v Ljubljani predstavitev Tina Žargi

 - Sicris.si 1

 - Sicris.si 2

Neža Šparovec, magistrica kineziologije, diplomirana fizioterapevtka, terapevtka ortopedske medicine in manualne terapije

Po študiju Fizioterapije na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani je izobraževanje nadaljevala na Fakulteti za vede o zdravju, v sklopu magistrskega programa Aplikativne kineziologije, ki ga je leta 2018 uspešno zaključila. Na področju fizioterapije svoje znanje nadgrajuje na različnih tečajih in delavnicah: Ortopedska medicina in manualna terapija, Bownova terapija, Dry needling, Obravnava miofascialnih prožilnih točk, Mulligan koncept, kinesiotaping, stabilizacija hrbtenice in medenice ter pilates.