COVID-19 OBVESTILO

NOVO!!

ZA VSTOP V AMBULANTO POTREBUJETE VELJAVEN PCT DOKUMENT

VSTOP V ČAKALNICO JE MOŽEN LE ZA POSAMEZNEGA PACIENTA

OB PRIHODU NA TERAPIJO JE POTREBNO POZVONITI /zvonec ob vratih/- pozvonite 1x

NA TERAPIJO PRIHAJAJTE TOČNO OB NAROČENI URI, BREZ SPREMSTVA

UPOŠTEVAJTE SOCIALNO RAZDALJO – 1,5mDELAMO V SKLADU Z NAVODILI IN TRENUTNO SITUACIJO COVID – 19  


Ker delo poteka v skladu z navodili MZ in NIJZ, bo zaradi ukrepov potekalo v zmanjšanem obsegu, zato pričakujemo posledično, daljše čakalne dobe, drugačen načina dela.


Prosimo vas  za strpnost in razumevanje.

Z naše strani smo obvestili ZZZS in MZ  o  nedopustnih, (pre)dolgih čakalnih dobah, zato vas prosimo, da vaše nestrinjanje glede predolgih čakalnih dob, ki nam jih namenjate ob naročanju ali ob prejeti informaciji po telefonu,  posredujete na ZZZS in MZ, saj izvajalci nimamo vpliva na ČD in nismo krivi za predolge čakalne dobe.


DODATNE POMEMBNE INFORMACIJE IN OBVESTILA

KORISTNE POVEZAVE

ZZZS

https://www.zzzs.si/


NIJZ

https://www.nijz.si/


MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/


ČAKALNE DOBE

https://cakalnedobe.ezdrav.si/


PACIENTOVE PRAVICE

https://www.gov.si/teme/pacientove-pravice/


ČAKALNE DOBE

ZELO HITRO - okvirno 30 dni


HITRO - okvirno 90 dni


REDNO - okvirno 100 dni


 

Ker delo poteka v skladu z navodili MZ in NIJZ, bo zaradi ukrepov potekalo v zmanjšanem obsegu, zato pričakujemo posledično, daljše čakalne dobe, drugačen načina dela.


"Čakalna doba ni odvisna od fizioterapevtov in se spreminja glede na povpraševanje, zato lahko pride do odstopanj od objavljene čakalne dobe."

Čakalne dobe in okvirni termini so objavljeni in ažurirani na spletni strani portala eZdravje -
https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Fizioterapija Žargi ne prevzema odgovornosti za zapadlost vašega Delovnega naloga v času naše odsotnosti.

Odgovorna oseba za vodenje čakalne knjige: Špela Urbančič"


NAROČANJE

Naročanje poteka z delovnim nalogom in zdravstveno kartico od ponedeljka do četrtka med 8.00 in 12.00.

Naročeni pacienti imajo prednost pred naročanjem.

Informacije o prostih terminih, ki niso zavezujoče, dajemo v ordinacijskem času tudi po telefonu in elektronski pošti.

Bodite pozorni na datum izdanega delovnega naloga, saj se morate od izdaje naloga naročiti pod stopnjo nujnosti
ZELO HITRO v 5 dneh
HITRO v 14 dneh
REDNO v 14 dneh.


V primeru, da je fizioterapija zaprta in bi vam v tem času potekla veljavnost delovnega naloga, vas prosim, da se obrnete na ostale izvajalce fizioterapije v Ljubljani. Seznam izvajalcev in njihove čakalne dobe najdete na spletni strani e-zdrav.si.

Odgovorna za vodenje čakalnega seznama: Špela Urbančič.

Fizioterapija Žargi ni odgovorna za pretečene delovne naloge v času naše odsotnosti.

POMEMBNE NOVOSTI, KI SE JIH MORAMO DRŽATI IZVAJALCI IN ZAVAROVANCI OB PREDLOŽITVI DELOVNEGA NALOGA

• UPRAVLJANJE ČAKALNEGA SEZNAMA (15.b čl. ZPacP): (ODPOVED / PRESTAVLJANJE TERMINA):
o Pacient lahko termin prestavi 1x.
o 10 dni pred obravnavo (brez razloga).
o Manj kot 10 dni pred obravnavo, se termin lahko prestavi pisno, iz objektivnih razlogov (hospitalizacija, nenadna bolezen, poškodba ali smrt pacienta ali ožjega družinskega člana).
o Če pacient ne pride na termin in ga ne odpove v skladu pravili, se ga črta s čakalnega seznama in delovni nalog preneha veljati.
o Če je pacient neupravičeno odsoten na enem izmed terminov v okviru iste napotitve, se zdravstvena obravnava v okviru te napotitve konča.
o Pacient se lahko v primeru neopravičene odsotnosti, pri tem izvajalcu zdr. dejavnosti znova uvrsti v čakalni seznam šele, po preteku treh mesecev od termina, na katerem je bil neupravičeno odsoten.

• ČRTANJE S ČAKALNEGA SEZNAMA (15.c čl. ZPacP):
o v primeru pacientove želje,
o v 24 urah od zavrnitve zdravstvene storitve,
o v 24 urah od neupravičene odsotnosti. Listina se vrne izdajatelju.

• NAROČANJE (15.a čl. ZPacP):
o INFORMACIJE o predvidenih terminih: elektronsko, po pošti, telefonu.
o Pacienta se naroči po prejemu delovnega naloga. (Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnega seznama ter najdaljših dopustnih čakalnih dob/ ul rs, št 3/18)

• ČAKALNI ČAS ((14a čl. ZPacP):
o Čakalni čas v čakalnici je čim krajši, oziroma ne presega 30 min.
o Omejitev glede čakalnega časa ne velja:
- za paciente, ki niso naročeni,
- v primeru naročanja v čakalno knjigo,
- v primeru, da pacient zamudi na termin,
- v primeru da izvajalec zdr. storitve zaključuje zdr. storitev predhodno obravnavanega pacienta, ki jo je treba izvesti brez nepotrebnega odlašanja ali prekinitve.

• PRESEGANJE NAJDALJŠE DOPUSTNE ČAKALNE DOBE (10. čl. (Pravilnik o naročanju):
o Če izvajalec zdr. storitve ob uvrščanju pacienta na čakalni seznam ugotovi, da ČD presega najdaljšo dopustno ČD, pacientu predlaga izvedbo zdr. storitve pri drugem izvajalcu z dopustno ČD.
o Če pacient izvedbo zdr. storitve pri drugem izvajalcu odkloni, ga pooblaščena oseba za čakalni seznam uvrsti na čakalni seznam in na njem označi, da je bil pacient obveščen o možnosti izvedbe zdr. storitve pri drugem izvajalcu, znotraj najdaljše dopustne ČD.

• NAROČANJE NA ZDRAVSTVENO STORITEV (5. čl. (Pravilnik o naročanju):
V primeru pomanjkljivo oziroma nejasno izpolnjenega del. naloga, pacienta ni mogoče uvrstiti na čakalni seznam. O neustreznosti se obvesti pacienta in izdajatelja .

V NAŠI AMBULANTI SE IZVAJAJO SLEDEČE STORITVE:

KONCESIJSKA DEJAVNOST

Opravljamo storitve krite v okviru pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

SAMOPLAČNIŠKE STORITVE

Ročna terapevtska masaža

Z redno terapevtsko masažo sprostimo mišice, izboljšamo mišični tonus in povečamo njihovo prožnost.

Individualna obravnava nosečnice po porodu

Pri individualni obravnavi nosečnic/mamic po porodu se posvetimo različnim neprijetnostim, ki se lahko pojavijo. 

Bownova terapija

Bownova terapija je nežna manualna terapija, namenjena fizični in energijski stimulaciji telesa. 

Obravnava miofascalnih prožilnih točk

Obravnava miofascalnih prožilnih točk je manualna tehnika, ki jo uporabljamo za selektivno zmanjšanje napetosti v mišicah.

Razvojno nevrološka obravnava otrok

Pri razvojno nevrološki obravnavi otrok se posvetimo vsakemu otroku posebej in analiziramo njegovo značilnosti vedenja.

mojfokus-novorojencek-tim (70)

SAMOPLAČNIŠKA FIZIOTERAPIJA ZA DOJENČKE IN MALČKE

Razvojno nevrološka obravnava otrok

Pri razvojno nevrološki obravnavi otrok se posvetimo vsakemu otroku posebej in analiziramo njegovo značilnosti vedenja.


Handling - rokovanje z dojenčkom

  • Ocena motoričnega razvoja dojenčka 
  • Svetovanje na področju poteka in spodbujanja normalnega razvoja

SPOZNAJTE NAS

Untitled design (2)

asist. dr. Tina Tomc Žargi

diplomirana fizioterapevtka, RNO fizioterapevtka

Špela Urbančič

diplomirana fiziotarapevtka

Preberi več

Novice in obvestila

NOVO COVID-19 OBVESTILO
|
Obvestilo o poslovanju fizioterapevtske ambulante v času COVID-19.
COVID-19 OBVESTILO
|
Obvestilo o poslovanju fizioterapevtske ambulante v času COVID-19.

Potrebujete pomoč?

KONTAKTIRAJTE NAS


Naroči se